Chính trị
Chính trị
THÀNH PHỐ PRTC QUYẾT TÂM VỪA HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HIỆU QUẢ 
16/09/2021 
 

Những tháng đầu năm nay, đặc biệt là trong 02 tháng 7 và 8 vừa qua, dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng, tình hình sản xuất, kinh doanh của một số các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng, đời sống của một số bộ phận Nhân dân gặp khó khăn. Song, với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Thành ủy và sự phấn đấu nỗ lực tích cực của các phòng, ban ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân thành phố đã nổ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và môi trường cũng luôn được chú trọng nhằm giữ vững an ninh trật tự và đảm bảo đời sống để người dân an tâm chung tay cùng chính quyền địa phương trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các chính sách an sinh – xã hội được triển khai nhanh chóng với sự góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố. Đến nay, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị xã hội đã tiếp nhận từ các nhà hảo tâm trên 291 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 432 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong đại dịch. Công tác rà soát, chi hỗ trợ cho những đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đã được phòng LĐTBXH thành phố phối hợp với 16 phường xã trên địa bàn thành phố thực hiện chặt chẽ, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã phê duyệt chi hỗ trợ cho: 508 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 2 tỷ đồng; 1.521 hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận trợ cấp với số tiền hơn 4,5 đồng. Đối với nhóm lao động tự do, đến ngày 31/8, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt chi hỗ trợ 8751 lao động với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận cũng đã giải ngân cho 05 doanh nghiệp vay hơn 360 triệu đồng để trả lương cho 105 lao động.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 8 tháng qua, UBND thành phố PRTC đang nổ lực thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và Thành ủy PRTC, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” của Chính phủ trên cơ sở bám sát phương châm hành động: đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động và hiệu quả; Xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp và an toàn, tiến tới xây dựng thành phố PRTC trở thành đô thị thông minh. Thực hiện tốt cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trực thuộc thành phố; Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch covid-19; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đô thị và vệ sinh môi trường, nhất là quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng như phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với tinh thần “không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động”, thành phố PRTC tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, giải pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng mọi điều kiện, phương tiện, nhân lực và chủ động triển khai các phương án ứng phó mọi tình huống, không đề bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhât ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống Nhân dân. Đồng thời tập trung khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với 12 chỉ tiêu cơ bản, trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% đến 12%; Thu nhập bình quân đầu người trên 93,2 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách thành phố trên 576 tỷ đồng; Tổng mức đầu tư toàn xã hội 4.000 tỷ đồng; Diện tích cây xanh đô thị đạt trên 9 m2/người; Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 99%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%, hộ cận nghèo còn 3,5%; 100% phường, xã đạt tiêu chí về y tế./.

Thanh Tâm 
Tin đã đưa
(14/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(22/09)