Chính trị
Chính trị
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố PR-TC lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 
28/05/2019 
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố PR-TC lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 28/5, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố PR-TC tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Chamalé Thị Thủy, Chủ tịch HLHPN Tỉnh; đồng chí Vũ Quang Khanh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo hội phụ nữ thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo đảng ủy, Chủ tịch HLHPN các cơ sở trực thuộc phụ nữ thành phố.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trong Thành phố đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong nửa nhiệm kỳ, Hội LHPN Thành phố phối hợp với các ban ngành mở triển khai thực hiện đề án 938, 939 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nguồn vốn huy động từ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp, hàng năm hỗ trợ cho 4 hội viên không hoàn lại với tổng tiền trên 12 triệu đồng; thực hiện tốt phong trào thi đua và 2 cuộc vận động “ Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xây dựng 4 căn nhà mái ấm tình thương; duy trì 85 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đã thành lập 16 câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ, hãnh diện của người nội trợ” nhằm hạn chế sử dụng túi nilông, giảm rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào hủ gạo tình thương được quan tâm; trao 10 suất học bổng tiếp bước cho em đến trường, tổng số tiền trên 9,6 triệu đồng ….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quang Khanh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp Hội phụ nữ trong Thành phố cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp để đưa ra những giải pháp phù hợp thực hiện đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt động của tổ chức Hội, đổi mới nội dung, hình thức tập hợp để thu hút hội viên. Duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Bên cạnh, thực hiện tốt vai trò tham mưu với Thành ủy, phối hợp tốt với các ban, ngành và tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh đúng lúc, kịp thời nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Dịp này, UBND Thành phố đã khen thưởng cho 4 cá nhân thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; và 15 cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Hội phụ nữ Thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua./.

Văn Chân