Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2020 
07/03/2020 
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2020

Chiều 6/3, UBND thành phố PRTC tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của  Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó bí thư, chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và ý thức của quần chúng nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức phối hợp với các đoàn thể 5 địa phương ven biển tổ chức 95 buổi tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới biển, không mua bán, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, không xâm phạm vùng biển các nước bạn. Đến nay, đã tổ chức thành lập 7 tổ an ninh tự quản, 4 tổ tàu thuyền an toàn theo Chị thị 01 của thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, an ninh biên giới trên biển luôn được duy trì; cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải đã phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, huy động sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Song song đó, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn bảo vệ tài nguyên môi tường ở khu vực vùng biển được quan tâm thực hiện kịp thời, góp phần quan trong vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó bí thư, chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; củng cố thế trận biên phòng vững mạnh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Đức Cường