Quy hoạch
Quy hoạch
Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh 
25/10/2017 
 
 
Tin đã đưa