Đời sống
Đời sống
Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 
07/10/2021 
 

UBND Tỉnh vừa ban hành Quy định số 71/2021/QĐ – UBND ngày 27/9/2021 Quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ vay vốn xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Nhóm I: Người lao động thuộc hộ nghèo, người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động thuộc hộ cận nghèo và người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng. Người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn của Trung ương nhưng chưa đủ số tiền chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phần chi phí còn lại sẽ được vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Nhóm II: Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã xuất ngũ trở về địa phương.

- Nhóm III: Người lao động sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động sinh sống tại xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; người lao động sinh sống tại xã an toàn khu.

Mức vay của nhóm II và nhóm III tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Điều kiện đối với đối tượng được hỗ trợ vay vốn: Người vay vốn tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Thuận và thực tế có thời gian sinh sống ở địa phương từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên.

Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, phương thức cho vay, điều kiện cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, thủ tục, quy trình cho vay, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi, gia hạn nợ, xử lý nợ đến hạn, chuyển nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra, đối chiếu nợ và các quy định khác: Thực hiện theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trong từng thời kỳ.

Ngọc Hương