Đời sống
Đời sống
Phụ nữ Phường Mỹ Bình phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 
23/03/2020 
Mô hình trồng hoa cúc vàng của chị Đặng Thị Chiểu - Kp 5 p. Mỹ Bình

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn Phường Mỹ Bình, người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình, phần lớn hộ nghèo, người nghèo đều có ý thức khắc phục khó khăn, tự lực vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trước đây, các hộ gia đình muốn xây dựng các loại mô hình để phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo rất khó khăn, không có vốn để đầu tư, trang trải. Hiện nay, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho người dân được vay vốn qua các kênh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, vì vậy trên địa bàn Phường Mỹ Bình có nhiều mô hình phát triển kinh tế về nông nghiệp như phát triển cây Nha Đam, măng tây xanh, bông cúc vàng…và một số mô hình khác.

Tính đến cuối tháng 02/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường quản lý vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ 7.281.200.000đ với 253 hộ vay, tỷ lệ hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ đạt 100%, tỷ lệ nộp lãi đạt 98,4%, nợ quá hạn 0%. Nhìn chung, các hộ vay đều sử dụng vốn vay có hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích, có nhiều mô hình, điển hình trong việc sử dụng vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, tiêu biểu là mô hình chị Đặng Thị Chiểu, sinh năm 1975, khu phố 5 Phường Mỹ Bình, gia đình chị gồm 4 nhân khẩu. Trước đây điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nuôi 2 con nhỏ, vợ chồng không có vốn để làm ăn, gia đình thuộc diện hộ khó khăn của phường. Năm 2017, được Hội LHPN Phường Mỹ Bình tín chấp cho vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số tiền 20 triệu đồng, vợ chồng chị đã đi thuê đất trên 2000m trên địa bàn Phường để trồng bông cúc vàng. Sau khi trừ các chi phí thuê mướn, nhân công, thu nhập bình quân còn khoảng 60.000.000 đ/năm. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình dần ổn định, vợ chồng yên tâm phát triển kinh tế, hiện nay cháu lớn là sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, còn cháu thứ hai đang học lớp 9,

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường Mỹ Bình sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện hỗ trợ các hộ vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần phát kinh tế xã hội ở địa phương hiệu quả và bền vững.

Nguyễn Thị Mai Sơn-PCT Hội LHPN thành phố