Xã hội
Xã hội
Phát triển mạnh các hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố 
04/12/2019 
 

Trong  năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng luôn được Thành phố quan tâm chú trọng, Phong trào tập luyện thể dục, thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng, sức khoẻ của nhân dân ngày càng được nâng cao.Với phương châm, mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, nhiều hoạt động thi đấu phong trào đã hình thành, từ đó đưa phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố đã và đang ngày càng phát triển đa dạng, phong phú về loại hình và thường xuyên liên tục, góp phần tích cực trong thực hiện công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn thành phố có trên 120 cơ sở luyện tập và thi đấu thể dục thể thao trong đó tập trung ở các môn như: bóng đá cỏ nhân tạo 24 cơ sở; sân cầu lông, sân đá cầu 16 cơ sở; sân bóng chuyền 14 cơ sở… với số người tập luyện TDTT thường xuyên gần 62.000 người đạt 35%; tỉ lệ hộ gia đình tham gia hoạt động thể dục thể thao đạt trên 27%. Điển hình trong năm 2019, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa và tổ chức thành công giải các giải thể thao phong trào như: Giải bóng đá phong trào thành phố năm 2019, giải Việt giải truyền thống năm 2019…song song đó, các ngành, các hội đoàn thể và các địa địa phương cũng đã tích cực tổ chức các giải thể thao như: tổ chức chạy olimpic vì sức khỏe toàn dân, giải bóng đá thiếu niên hè 2019, giải tennis các câu lạc bộ thành phố năm 2019…Với những hoạt động phong phú, đa dạng từ thành phố đến cơ sở, phong trào thể dục thể thao đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, hộ gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức chính trị xã hội... tạo nên tính xã hội hóa mạnh mẽ.

Để hoạt động thể dục thể thao có điều kiện phát triển hơn nữa, Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; đẩy mạnh phong trào TDTT từ cơ sở xã, phường và trong hệ thống các trường học, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt là ở các nơi công cộng; huy động sức mạnh toàn xã hội, nhằm chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân; chú trọng phát triển những môn thể thao mũi nhọn; phát triển các hoạt động thể thao trong các tầng lớp nhân dân, công nhân viên chức-người lao động, định kỳ tổ chức các giải thể thao các cấp từ thành phố đến phường xã, trong các cơ quan đơn vị, từ đó phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên suất sắc tham gia các giải thể thao do cấp trên tổ chức, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội thành phố ngày càng phát triển.

Đức Cường