UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Phát động phong trào thi đua " Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên địa bàn thành phố PR-TC năm 2020 
26/03/2020