Xã hội
Xã hội
Phấn đấu đạt tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình 89% 
18/08/2020 
 

Thời gian qua, việc triển khai chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của người dân được nâng lên, số người tham gia mua BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, số người tham gia BHYT hộ gia đình tại thành phố PRTC đến cuối năm 2019 đạt 108,2% kế hoạch, tăng 3300 người so với năm 2018, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố năm 2019 đạt 86%.

Để hoàn thành chỉ tiêu đến cuối năm 2020, tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt 89%, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố và các địa phương sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, ngành y tế đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo hiểm y tế là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta, vì vậy luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Do đó, các địa phương cũng như các ngành chức năng trực thuộc thành phố PRTC luôn đẩy mạnh các giải pháp, vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của vệc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thành công lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2017 – 2020./.

 

Thanh Thanh