Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang- Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026 
30/08/2021