Kinh tế
Kinh tế
Ngành Thuế thành phố đẩy mạnh công tác thu thuế những tháng cuối năm 
05/10/2019 
 

Theo báo cáo, 9 tháng vừa qua, tình hình thu và chi ngân sách của thành phố PRTC đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác quản lý điều hành ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, triển khai thường xuyên việc kiểm tra, đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chống thất thu và thu nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố; tập trung huy động các nguồn lực theo kế hoạch năm 2019. Tổng thu ngân sách của thành phố trên 454 tỷ đồng, trong đó thu theo phân cấp hơn 217 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 219,5 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao so với kế hoạch như: thu tiền sử dụng đất 40,6 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thu tiền thuê đất 20,8 tỷ đồng; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 60,4 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ 53,1tỷ đồng; thu phí, lệ phí 6,7 tỷ đồng....     

Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng thuế của một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong 9 tháng qua vẫn còn, một số khoản thu chưa đạt như: thuế thu nhập cá nhân đạt 71%; xây dựng cơ bản ngoài tỉnh đạt 47% kế hoạch.

Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2019, trong những tháng cuối năm, ngành thuế thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác thu thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình dây dưa, chay ỳ, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời tiến hành thu dứt điểm thuế nợ đọng trong năm. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng cung cấp thông tin, thu nộp kịp thời vào ngân sách các khoản thuế từ các đơn vị kinh doanh ngoài tỉnh về xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình cơ bản...Tăng cường công tác giám sát kê khai đối với người nộp thuế tại cơ quan thuế để sớm phát hiện các trường hợp khai không đúng các khoản thuế phát sinh, nhất là đối với các ngành nghề kinh doanh như giao thông vận tải, nhà hàng khách sạn, karaoke.  Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và công an thành phố kiểm tra việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ, chống thất thu thuế và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về thuế theo quy định./.

Thanh Tâm