Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Năm 2021, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sẽ có 272 thanh niên lên đường nhập ngũ 
16/02/2021 
 

Trong đợt tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm nay, thành phố PRTC được giao chỉ tiêu 272 quân, trình độ học vấn từ lớp 7 trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và đạo đức, phẩm chất chính trị. Trong đó giao cho các đơn vị quân đội 230 quân và giao cho các đơn vị công an 42 quân.

Có thể nói, nhờ làm tốt các bước xét duyệt đúng luật, công khai dân chủ nên công tác tuyển quân của thành phố ngày càng đạt kết quả cao. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 của thành phố được đánh giá cao. Đây có thể xem là kết quả bước đầu đáng phấn khởi trong mùa tuyển quân năm nay.

Để ngày giao nhận quân (27/2) trở thành ngày hội của tuổi trẻ thành phố PRTC, đến thời điểm này, cơ quan quân sự thành phố - đơn vị Thường trực của HĐNVQS thành phố PRTC đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, bảo đảm giao quân đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng./.

Thanh Tâm