Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Năm 2019, tỷ lệ xét xử của tòa án thành phố PRTC đạt trên 93% vụ việc 
23/12/2019 
 
           Năm 2019, toà án Nhân dân thành phố PRTC đã thụ lý các loại án 1508 vụ, việc, đã giải quyết 1409 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93,44%. Trong đó, án hình sự đã xét xử 126 vụ/197 bị cáo, án dân sự đã giải quyết 352 vụ, án hôn nhân và gia đình 809 vụ, án lao động 101 vụ, án kinh doanh – thương mại 18 vụ và án hành chính 03 vụ.

Nhìn chung, trong năm nay, tòa án nhân dân thành phố PRTC đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành cả về số lượng lẫn chất lượng; tỷ lệ án cải, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán chiếm tỷ lệ thấp 0,21%. Số vụ hòa giải thành cao 909 vụ, chiếm tỷ lệ 71% tổng số vụ án dân sự, hôn nhân gia đình , kinh doanh thương mại và lao động đã được thụ lý; không có án oan sai hay quá hạn luật định.

Năm 2020, tòa án Nhân dân thành phố PRTC tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp và hành chính tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ xét xử của ngành tòa án, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không để án tồn đọng quá hạn luật định. Tăng cường mở các phiên tòa lưu động xét xử tại nơi xảy ra vụ án để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần ổn định trật tự trị an trên địa bàn thành phố. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ hòa giải và tỷ lệ giải quyết các vụ việc, đồng thời phối hợp với UBND phường xã và các đoàn thể của thành phố theo dõi, tạo điều kiện , giúp đỡ các đối tượng cải tạo tại cộng đồng dân cư trở thành những công dân có ích cho xã hội 

Thanh Thanh