Kinh tế
Kinh tế
Năm 2019, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao 
25/11/2019 
 

Qua báo cáo của UBND thành phố PRTC, đến cuối tháng 11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 268 tỷ đồng, đạt 110,3% chỉ tiêu tỉnh giao. Thu ngân sách thành phố ước đạt 529 tỷ đồng, đạt 102,2%. Riêng phần thu theo phân cấp đạt 260 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch. Trong đó, một số nguồn thu đạt cao so với kế hoạch như: thu tiền sử dụng đất trên 43,7 tỷ đồng, đạt 109,3%; thuy lệ phí trước bạ hơn 60,6 tỷ đồng, đạt 109,1% kế hoạch; thu thuế CTN ngoài quốc doanh gần 63 tỷ đồng, đạt 94,9%; thu thuế từ sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 108,2% kế hoạch năm

Đây là kết quả qua một năm thành phố đẩy mạnh các chính sách tuyên truyền, hỗ trợ bằng nhiều hình thức như miễn, giãn nợ thuế cho doanh nghiệp, cùng với sự quyết tâm cao triển khai nhiều giải pháp để tăng nguồn thu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thu các khoản nợ, chống thất thu thuế.

 Phát huy kết quả đạt được, tháng cuối năm, UBND thành phố tập trung huy động tốt nhất các nguồn lực, khai thác tốt các nguồn thu lớn; thực hiện quản lý thu ngân sách có hiệu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế, đồng thời, chỉ đạo Chi cục thuế thành phố, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn và Chủ tịch UBND 16 phường xã tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu hoàn thành tất cả các khoản thu ngân sách trên địa bàn, nhất là tập trung vào các khoản thu chưa đạt trong 11 tháng qua./.

Thanh Tâm