Đời sống
Đời sống
Ngân hàng Chính sách xã hội TP triển khai các hoạt động vốn vay ưu đãi đảm bảo an sinh xã hội 
11/01/2019 
 

Trong năm 2018 vừa qua, ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã thực hiện các chương trình tín dụng đảm bảo về an sinh xã hội như cho vay học sinh sinh viên, cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…Trong năm đã giải ngân trên 11,2 tỷ đồng giúp cho trên 1.148 học sinh, sinh viên tiếp tục theo học các chương trình đào tạo; giải ngân vốn vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường với tổng số 102 hộ vay với tổng số tiền 714 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ cho vay phát triển nhà ở cho các đối tượng theo Nghị định 100 của chính phủ đã được triển khai kịp thời, đã giúp cho đối tượng thụ hưởng có điều kiện xây dựng, cải tạo nhà ở, ổn định cuộc sống…

Bước sang năm 2019, Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chính quyền 16 phường xã thực hiện thông tin kịp thời về các chương trình tín dụng cho vay đảm bảo an sinh xã hội và tổ chức bình xét cho vay đúng đối tượng; chỉ đạo các hội đoàn thể địa phương tăng cường thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước thực sự hỗ trợ được người nghèo và các đối tượng chính sách;  đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới các tổ tiết kiệm vay vốn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Đức Cường 
Tin đã đưa