Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ 
20/05/2019 
 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Luật có VIII Chương, 76 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Theo đó, Luật này quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hội Luật gia thành phố và Trang thông tin điện tử thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.