Chính trị
Chính trị
Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại Ninh Thuận 
05/11/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 04/11/2020, Thành uỷ Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại Ninh Thuận. Đây là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố PRTC. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo .

Chi bộ Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành được thành lập gồm 04 đảng viên. Phân công đồng chí Đỗ Hải Nam giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển đảng viên sinh hoạt tại các địa phương về Chi bộ chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành tại Ninh Thuận, đồng thời nhanh chóng xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra .

          Việc thành lập Chi bộ cơ sở chi nhánh công ty có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên công nhân lao động chấp hành pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống .
Ngọc Hương