Chính trị
Chính trị
Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khóa XI. 
18/12/2018 
Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khóa XI.

Trong 02 ngày 17 và 18/12, HĐND thành phố PRTC khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường kỳ cuối, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, thảo luận thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và một số Nghị quyết quan trọng. Đến dự kỳ họp có ông Lê Văn Lợi – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và ông Lê Đình Cẩn – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí ủy viên UBND, Thường trực MTTQVN, lãnh đạo toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, đại diện đoàn Hội thẩm nhân dân, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường xã, đại diện cử tri các phường Đô Vinh, Mỹ Hương, Đài Sơn và Mỹ Đông cùng 36 vị đại biểu HĐND thành phố. Chủ tọa kỳ họp gồm các ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và ông Kiều Như Nguyên, UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC.

        Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các ngành, các địa phương của thành phố đã nổ lực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt 13/14 chỉ tiêu so với Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước trên 13.500 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, Thương mại – dịch vụ chiếm 62,5% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Thu ngân sách thành phố 570 tỷ đồng, phần Chi cục thuế thu 296 tỷ đồng, đạt 126,4% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển, trong năm qua, UBND thành phố triển khai quyết liệt việc quảng bá, kêu gọi và huy động các nguồn lực tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cao tiêu chí đô thị loại II; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh để thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng và chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các đơn vị đến địa phương đầu tư; tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án quy mô lớn trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả 02 Nghị quyết số 57 và 58, ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018. Trong năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.726 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch đề ra.

Đi đôi với phát triển kinh tế, trong năm qua, lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và môi trường cũng đã đạt nhiều kết quả phấn khởi: Chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số/KHHGĐ thực hiện đạt 100% kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, tổ chức thành công các giải thể thao truyền thống của thành phố và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, đạt thành tích cao tại đại hội TDTT và hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh năm 2018. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được thực hiện thường xuyên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt được nhiều kết quả, giới thiệu việc làm mới cho 4580 lao động. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88,2% so với dân số. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, giao quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu...

Năm 2019, UBND thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới và phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả năng suất lao động, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, CCVC, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết TW6 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước những dự báo về thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong năm 2019, tại kỳ họp cuối năm 2018, các vị đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận, chất vấn các ngành để làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố năm 2019 với 14 chỉ tiêu cơ bản, trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13 đến 14%, trong đó, Thương mại – dịch vụ chiếm 62 - 63%, Công nghiệp – xây dựng chiếm 30 - 31%, Nông nghiệp – Thủy sản chiếm 7-8% trong cơ cấu kinh tế thành phố; giao chi cục thuế thành phố thu 203 tỷ đồng (chưa bao gồm thu tiền sử dụng đất); thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.800 tỷ đồng; giới thiệu việc làm mới cho hơn 4.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,28%, hộ cận nghèo giảm 0,38%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89% dân số; tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 98%; tỷ lệ dân số được cấp nước sinh hoạt đạt trên 99%; đất cây xanh đô thị đạt 9m2/người.

Ngoài ra, các vị đại biểu HĐND thành phố cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách thành phố PRTC năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát của Thường trực và hai ban HĐND thành phố năm 2019 và Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp HĐND thường lệ trong năm 2019.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo 02 ban kinh tế - xã hội và pháp chế HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND và các đồng chí Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Hội đồng nhân dân đánh giá cao tinh thần cầu thị, tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân, các ban, ngành thành phố đã làm rõ nhiều vấn đề, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên để các Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó, có vai trò quan trọng của cơ quan chấp hành và sự giám sát của cơ quan dân cử. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các phòng, ban, ngành, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND thành phố làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp, nhất là nội dung các Nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua để cử tri và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; Hai Ban Hội đồng nhân dân, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác hoạt động giám sát để góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; UBND thành phố sớm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết. Với những nhiệm vụ trên, đòi hỏi tất cả chúng ta phải có quyết tâm, nỗ lực lớn, chủ động và có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát dân và trên tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu đã đề tại kỳ họp này./.

Thanh Tâm - Đức Cường