Kinh tế

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi(20/06/2019)

Nhằm phòng chống và kịp thời ngăn ngừa có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nói chung, dịch tả lợn Châu phi nói riêng, giúp ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố PRTC phát triển ổn định, bảo đảm đủ nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố PRTC vừa triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường toàn diện trên địa bàn thành phố PRTC

Năm 2018, thành phố PhanRang – Tháp Chàm thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao(04/12/2018)

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 261tỷ đồng, đạt 123,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 556 tỷ đồng, đạt 115,7% kế hoạch. Trong đó, thu theo phân cấp ước đạt 256 tỷ đồng, đạt 123,5% chỉ tiêu Nghị quyếtHĐND thành phố giao, thu cân đối ước gần 192 tỷ đồng, đạt 110,9% so với dự toán HĐND thành phố giao. Riêng Chi cục thuế thành phố ước thu 296 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán pháp lệnh và đạt 126,4% dự toán HĐND thành phố giao.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng mạnh trong 9 tháng qua(16/10/2018)

9 tháng qua, nhờ làm tốt các giải pháp cân bằng lưu thông hàng hóa và kiểm soát tốt thị trường nên có thể nói, giá cả hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn thành phố, nhất là các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định, không tăng đột biến. Qua thống kê của phòng kinh tế thành phố, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) trong tháng 9 tăng 0,56% so với tháng 8; bình quân 9 tháng tăng 4,63% so với tháng 8/2018.

Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ tăng nhanh trong 3 năm qua(18/09/2018)

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thuận lợi đan xen nhưng với sự chỉ đạo tập trung, trọng tâm của UBND tỉnh cũng như là sự quan tâm của Thành ủy, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành Thương mại-dịch vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố PRTC đã xây dựng nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, huy động nguồn lực đầu tư trong và ngoài tỉnh, có thể nói hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc trong 3 năm qua, số cơ sở sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh, đã đóng góp đáng kể vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.