Kinh tế

Năm 2018, thành phố PhanRang – Tháp Chàm thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao(04/12/2018)

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 261tỷ đồng, đạt 123,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách thành phố ước đạt 556 tỷ đồng, đạt 115,7% kế hoạch. Trong đó, thu theo phân cấp ước đạt 256 tỷ đồng, đạt 123,5% chỉ tiêu Nghị quyếtHĐND thành phố giao, thu cân đối ước gần 192 tỷ đồng, đạt 110,9% so với dự toán HĐND thành phố giao. Riêng Chi cục thuế thành phố ước thu 296 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán pháp lệnh và đạt 126,4% dự toán HĐND thành phố giao.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng mạnh trong 9 tháng qua(16/10/2018)

9 tháng qua, nhờ làm tốt các giải pháp cân bằng lưu thông hàng hóa và kiểm soát tốt thị trường nên có thể nói, giá cả hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn thành phố, nhất là các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định, không tăng đột biến. Qua thống kê của phòng kinh tế thành phố, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) trong tháng 9 tăng 0,56% so với tháng 8; bình quân 9 tháng tăng 4,63% so với tháng 8/2018.

Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ tăng nhanh trong 3 năm qua(18/09/2018)

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thuận lợi đan xen nhưng với sự chỉ đạo tập trung, trọng tâm của UBND tỉnh cũng như là sự quan tâm của Thành ủy, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành Thương mại-dịch vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố PRTC đã xây dựng nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, huy động nguồn lực đầu tư trong và ngoài tỉnh, có thể nói hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc trong 3 năm qua, số cơ sở sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh, đã đóng góp đáng kể vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngành thuế thành phố đẩy mạnh công tác thu thuế những tháng cuối năm(11/09/2018)

Theo báo cáo, 8 tháng đầu năm nay, tiến độ thu ngân sách của thành phố PRTC đạt kế hoạch đề ra. Riêng Chi cục thuế thành phố đã tiến hành thu trên 352 tỷ đồng, đạt trên 80 % so với kế hoạch HĐND thành phố giao và đạt 82% so với dự toán tỉnh giao, trong đó chủ yếu là các khoản thu từ thuế Công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nổ lực nâng cao chất lượng ngành thương mại – dịch vụ (24/08/2018)

Trong tiến trình hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 02, ngày 22/07/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại - dịch vụ thành phố đến năm 2020, thành phố PRTC đã và đang trở thành trung tâm thu hút các tập đoàn kinh tế đầu tư tại tỉnh và là đầu mối hợp tác phát triển mà trọng tâm là phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển đúng hướng và thu được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong những năm gần đây.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thu ngân sách trên 271 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm(12/07/2018)

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 136,8 tỷ đồng. Thu ngân sách thành phố đạt 271,6 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp trên 126 tỷ đồng, đạt 60,9% kế hoạch HĐND giao và đạt 62,4% so với dự toán tỉnh giao.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Hoạt động của doanh nghiệp có nhiều khởi sắc trong những tháng đầu năm(03/07/2018)

 Qua thống kê, trong 6 tháng qua, UBND thành phố đã cấp 501 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới 350 giấy phép với số vốn kinh doanh trên 106 tỷ đồng, góp phần làm sôi động thêm loại hình kinh doanh cá thể, với mức thu 6 tháng gần 3.500 tỷ đồng, chiếm gần 50% cơ cấu ngành thương mại – dịch vụ của thành phố.