Kinh tế

Phường Văn Hải nổ lực tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp(15/10/2020)

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp tương đối lớn – gần 600ha, với đa số người dân sống bằng nghề nông, những năm qua, Cấp ủy, chính quyền phường Văn Hải đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng việc hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chăn nuôi. Chú trọng công tác khuyến nông, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tuyên truyền, vận động nông dân địa phương hưởng ứng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap, an toàn cho cả nguời sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngừơi tiêu dùng.

Kết quả 05 triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/7/2016 của BTV Thành ủy về phát triển ngành Thương mại – dịch vụ thành phố PRTC, giai đoạn 2016 – 2020(21/09/2020)

Qua 05 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại – dịch vụ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, giai đoạn 2016 – 2020, được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết và các văn bản liên quan đến Nghị quyết được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Đảng ủy 16 phường, xã đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thương mại – dịch vụ, đồng thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh ngành thương mại – dịch vụ được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn 2016 – 2020 lĩnh vực thương mại – dịch vụ các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá; hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại tiếp tục được cải thiện, bước đầu khẳng định là ngành kinh tế chủ lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Ngành thương mại phát triển cả quy mô và chất lượng, hình thành mạng lưới chợ, siêu thị. Các điểm giao dịch của tổng đại lý kênh phân phối lớn, các cửa hàng hình thành ngày càng nhiều và phát triển đa dạng, là đầu mối giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong Tỉnh, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng cao cấp hơn của dân cư thành phố, đồng thời làm phong phú, đa dạng các loại hình thương mại.

Chi cục thuế thành phố tổng kết công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019(17/03/2020)

Chiều ngày 16-3, chi cục Thuế thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh phát triển mô hình nông nghiệp đô thị(24/02/2020)

Trong vụ Đông Xuân năm nay, nông dân thành phố xuống giống 1.527 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích cây lương thực đạt 1120 ha, chủ yếu là cây lúa, trong đó có trên 520 ha đang áp dụng mô hình 1 phải 5 giảm tập trung ở một số phường trọng điểm như: Thành Hải, Văn Hải, Đô Vinh… Đối với cây thực phẩm, toàn thành phố hiện có 324 ha, chủ yếu là trồng tỏi, hành tây, nha đam, rau màu các loại…nhờ thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi, kết hợp với khâu chăm sóc, bón phân kịp thời nên cây phát triển tốt, dự kiến cho năng suất cao. Công tác thú ý trong chăn nuôi cũng luôn được quan tâm thường xuyên, đã tổ chức kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng, tiêu độc khử trùng đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, không để phát sinh thành dịch.