Kinh tế
Kinh tế
Kinh tế thành phố PRTC qua 9 tháng nhìn lại 
14/10/2020 
 

Trước những dự báo khó khăn của nền kinh tế nước ta nói chung, của tỉnh nhà nói riêng, ngay từ đầu năm nay, UBND thành phố PRTC đã chỉ đạo các ngành, địa phương trực thuộc thành phố PRTC tăng cường bám sát tình hình chung, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, trong đó chú trọng duy trì ổn định nền kinh tế của địa phương, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng: Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp - thủy sản. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 11.274 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm, tăng 6% so cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, tăng trưởng của các thành phần kinh tế trong 9 tháng qua đạt thấp so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100 của Chính phủ. Song với sự nổ lực của các ngành, hoạt động Thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố trong 9 tháng qua phát triển tương đối ổn định. Tình hình lưu thông hàng hóa được cân bằng, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành động gian lận thương mại được các ngành chức năng của thành phố đẩy mạnh, kết hợp với chương trình bình ổn giá, đưa hàng việt về nông thôn gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động tích cực đến tâm lý tiêu dùng của người dân, góp phần đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đạt gần 13.400 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế cá thể luôn dẫn đầu với nguồn thu hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm 48,75% cơ cấu ngành. Riêng lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng dịch coivid-19 nên nguồn thu giảm mạnh, chỉ đạt 498,3 tỷ đồng trong 9 tháng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,88% so tháng trước và tăng 4,34% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 5.466,4 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ năm 2019. Việc thực hiện chủ trương thu hút, khuyến khích đầu tư xây dựng mở rộng các cơ sở sản xuất, chế biến nông-thủy sản được các thành phần kinh tế quan tâm. Hoạt động sản suất được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Giá trị sản xuất 9 tháng của ngành Công nghiệp đạt hơn 3.377 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ.

Riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch số 10, ngày 07/01/2020 vnâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020, tập trung chỉ đạo các địa phương tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, vận động nhân dân các vùng cuối nguồn nước tưới, sử dụng tiết kiệm nước hoặc chuyển đối cây trồng, vật nuôi, lùi thời vụ cho phù hợp với sự thay đổi của thời tiết. Nhờ vậy tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định. Tổng diện tích trồng cây trong 02 vụ Đông Xuân và Hè thu vừa qua hơn 2.700ha, trong đó cây lương thực hơn 1943ha, sản lượng lương thực đạt 12.869 tấn, góp phần đạt giá trị sản xuất nhóm ngành Nông nghiệp – Thủy sản trên 1049 tỷ đồng, tăng 3,7% so cùng kỳ, chiếm 8,2% cơ cấu kinh tế thành phố trong 9 tháng.

 Tình hình thời tiết trong năm tương đối thuận lợi, lợi thế cảng cá Đông Hải là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tiếp tục được duy trì khai thác có hiệu quả; thực hiện chủ trương khuyến khích đầu tư nâng công suất tàu thuyền để hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ được đông đảo ngư dân đồng tình ủng hộ và không ngừng nâng cao năng lực tàu thuyền, tổng số tàu thuyền toàn thành phố hiện có 549 chiếc, tổng công suất trên 90.000CV, bình quân 164CV/chiếc. Sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đạt trên 11.000 tấn. Năng suất thu hoạch tôm thẻ chân trắng cũng ổn định với khoảng 10,38 tấn/ha.

Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, tuy hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, các mặt hàng chủ lực như hải sản, hạt điều nhân.. vẫn duy trì xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, nhưng mặt hàng xuất khẩu hạt điều nhân chiếm tỷ trọng lớn giảm mạnh 17,9% và mặt hàng hải sản xuất khẩu cũng chỉ đạt 4.658,2 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ, từ đó kéo giảm tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng qua chỉ đạt 60,68 triệu USD, giảm 5,6% so cùng kỳ năm 2019. Đây sẽ là những khó khăn, thách thức, đòi hỏi thành phố phải nổ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong 3 tháng cuối năm để nền kinh tế của thành phố PRTC tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phát huy lợi thế là trung tâm thương mại – dịch vụ của cả tỉnh, tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích nhân dân mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực đánh bắt thủy sản, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội tại địa phương trong điều kiện phải tích cực phòng chống dịch bệnh có hiệu quả./.

Thanh Tâm