Xã hội
Xã hội
Kiểm tra về công tác xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn thành phố PhanRang – Tháp Chàm 
24/12/2018 
Kiểm tra về công tác xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục – xóa mù chữ trên địa bàn thành phố PhanRang – Tháp Chàm

Sáng 24/12, đoàn kiểm tra của tỉnh do Sở GD – ĐT Ninh Thuận chủ trì đã có buổi làm việc với UBND thành phố PRTC về kết quả triển khai xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thành phố PRTC năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố PRTC.

          Theo báo cáo, năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở GD-ĐT và Thành ủy PRTC, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ thành phố PRTC đã triển khai các giải pháp duy trì đạt chuẩn phổ cập trên địa bàn, trong đó, chú trọng làm tốt công tác điều tra, cập nhật hồ sơ, vận động các đối tượng ra lớp theo đúng kế hoạch. Ngành giáo dục – đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các trường mở các lớp bổ túc tiểu học, các lớp sau xóa mù và đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, làm cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập giáo dục. Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 97,9%. Số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 89%. Qua đánh giá, thành phố đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

            Đối với công tác xây dựng xã hội học tập, trong năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, phát huy hiệu qủa mô hình kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với trung tâm văn hóa – thể thao phường, xã hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Kết quả, năm 2018, trên địa bàn thành phố có 13.593 gia đình được công nhận gia đình học tập, 12 dòng họ học tập, 40 đơn vị học tập và 57 cộng đồng học tập; có gần 92% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng và 56% công nhân đã qua đào tạo nghề…

            Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đã kiểm tra hồ sơ thực tế và ghi nhận những kết quả thành phố đã đạt được trong công tác xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018, đồng thời nhắc nhở những thiếu sót, tồn tại, mong muốn thành phố sẽ chú trọng hơn nữa để đạt kết quả cao hơn trong năm 2019./.

Thanh Tâm