Đời sống
Đời sống
Kết quả thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 
25/08/2020 
 

         Đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển giai đoạn 2010 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 205/2010/QĐ – UBND. Theo đó, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2020, quy mô dân số vùng biển, ven biển không vượt quá 535.970 người; Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng biển, vùng ven biển áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75%; Tỷ lệ người làm việc và người dân sinh sống ở vùng biển, vùng ven biển, trong các khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế thuộc vùng ven biển và trên biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đạt 95%; Trong giai đoạn 2011 – 2020, giảm tỷ lệ trẻ em tại vùng biển, ven biển bị dị dạng, dị tật và thiểu năng trí tuệ bình quân hàng năm khoảng 5%; Ngành chức năng cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về dân số/KHHGĐ tại vùng biển, ven biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chương trình DS/KHHGĐ, yêu cầu xây dựng quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh.

Trên địa bàn thành phố PRTC, đề án được triển khai tại 5 phường ven biển gồm: Văn Hải, Mỹ Hải, Mỹ Bình, Đông Hải và  Mỹ Đông. Trong Giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến 2015), ngành dân số thành phố đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, đạt mức sinh thay thế trong toàn vùng, nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS bà mẹ trẻ em, dịch vụ KHHGĐ; Thí điểm và nhân rộng một số loại hình, mô hình hoạt động hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS bà mẹ trẻ em, dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ. Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến nay, thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dân số, vận hành hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về DS-KHHGĐ, đồng thời mở rộng, triển khai đồng bộ các hoạt động trên địa bàn thực hiện đề án.

            Việc thực hiện có hiệu quả đề án đã góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tạo mối quan hệ hữu cơ giữa đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển với các đề án khác có liên quan trong triển khai chiến lược biển, nhất là đối với các đề án là đòn bẩy phát triển kinh tế như: du lịch, dịch vụ tại vùng biển, ven biển. Riêng đối với công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ, việc triển khai đề án sẽ góp phần khắc phục những khó khăn, hạn chế để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ của nhân dân vùng biển, ven biển nhằm mục tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em phá thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực tại vùng biển, ven biển./.  
Thanh Tâm