Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả kỳ họp lần thứ hai - HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
15/09/2021