Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Kết quả giải quyết án tòa án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trong 6 tháng đầu năm 2019 
15/07/2019 
 
           6 tháng đầu năm nay, toà án Nhân dân thành phố PRTC đã thụ lý các loại án là 693 vụ, đã giải quyết 386 vụ, đạt tỷ lệ 55,70%. Trong đó, án hình sự đã giải quyết 36 vụ/43 bị cáo, án dân sự đã giải quyết 66 vụ, án hôn nhân và gia đình 276 vụ, án lao động 01 vụ, án kinh doanh – thương mại 06 vụ và án hành chính 01 vụ.

Nhìn chung, những tháng đầu năm nay, tòa án nhân dân thành phố PRTC đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành cả về số lượng lẫn chất lượng, tỷ lệ án cải, sửa do sai chiếm tỷ lệ thấp. Đặc biệt, toà án thành phố rất chú trọng công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, đã hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của đương sự trong 174 vụ, chiếm 50% số vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình và kinh doanh, thương mại, lao động đã giải quyết.  

Từ nay đến cuối năm, tòa án Nhân dân thành phố PRTC tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp và hành chính tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ xét xử của ngành tòa án, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không để án tồn đọng quá hạn luật định. Chú trọng công tác hòa giải, tăng cường đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, góp phần ổn định trật tự trị an trên địa bàn thành phố. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ hòa giải đồng thời phối hợp với UBND phường xã và các đoàn thể của thành phố theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ các đối tượng cải tạo tại cộng đồng dân cư để góp phần hạn chế tình trạng tái phạm./.

Thanh Tâm