UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 60/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/1019 của UBND tỉnh NT về ban hành Quy định tổ chức hoạt động của Tổ dân quân tự quản về ANTT 
20/11/2019 
 
 
Tin đã đưa
(20/04)
(20/04)
(20/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(08/04)
(06/04)
(06/04)