UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn Tp. PRTC 
27/06/2019 
 
 
Tin đã đưa
(20/04)
(20/04)
(20/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(08/04)
(06/04)
(06/04)