Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
16/09/2021