Chính trị
Chính trị
KỲ HỌP THỨ 11 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XI. 
19/12/2019 
 

          Sáng 18/12, tại hội trường UBND thành phố PRTC, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, thảo luận thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và một số Nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Châu Thị Thanh Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên UBND, Thường trực UBMTTQVN, lãnh đạo toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, đại diện đoàn Hội thẩm nhân dân, đại diện các ban đảng, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường xã, đại diện cử tri các phường Phước Mỹ, Đạo Long, Đông Hải và xã Thành Hải. Chủ tọa kỳ họp gồm các ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC.

Kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khóa XI là kỳ họp quan trọng, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tại kỳ họp, sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Minh Nam - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, các đại biểu đã được nghe ông Trần Minh Thái – Phó Chủ tịch UBND thành phố PRTC thay mặt lãnh đạo UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố PRTC. Qua báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Trong năm qua, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố tiếp tục phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước trên 15000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thành phố ước 529 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, trong đó, phần thu theo phân cấp 260 tỷ đồng, đạt 110,2% so với kế hoạch. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước hơn 3.812 tỷ đồng, tăng 0,3% so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và môi trường của thành phố trong năm qua cũng đã đạt nhiều kết quả phấn khởi: Chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số/KHHGĐ thực hiện đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo – giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Trong năm, thành phố đã giới thiệu việc làm mới cho 4.596 lao động, đạt gần 115% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Các thủ tục hành chính được rà soát, phù hợp với thực tế của địa phương; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, giao quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu.  

Kỳ họp thứ 11 – HĐND thành phố khóa XI diễn ra trong 01 ngày, ngay trong buổi sáng, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN Thành phố thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, giám sát tư cách Đại biểu HĐND và những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân Thành phố trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp; nghe lãnh đạo các ngành Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Thanh tra thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2019, phương hướng năm 2020; Nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thừa ủy quyền của UBND thành phố trình bày tờ trình đề nghị HĐND thành phố phê chuẩn dự toán thu - chi và kế hoạch phân bổ ngân sách thành phố năm 2020, 02 tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghe đại diện 02 ban Kinh tế - xã hội và Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND thành phố PRTC, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện quyền công tố, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2019, kết quả thực hiện công tác xét xử và kết quả thi hành án dân sự năm 2019; Xem xét, thảo luận về các báo cáo, tờ trình của UBND và các cơ quan chuyên môn thành phố, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố PRTC.

Trước những dự báo về thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức trong năm 2020, tại kỳ họp cuối năm 2019, các vị đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố năm 2020 và các Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu – chi và Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phân bổ ngân sách thành phố PRTC năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2020.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Thanh Tâm - Đức Cường