Xã hội
Xã hội
Hội nghị triển khai kế họach thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ 
20/07/2021 
Hội nghị triển khai kế họach thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
 gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Chiều ngày 19/7, UBND thành phố  PR-TC  tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Đồng chí Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các ngành và địa phương về triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng theo quy định và tổ chức niêm yết công khai; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về chủ trương và các quy định về hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại xảy ra.

 Theo đó, việc triển khai thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo phương châm “Khẩn trương, trách nhiệm, đạo lý, tình cảm, đúng đối tượng, đúng quy định” ; đảm bảo công khai, có kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, nghiêm túc tránh tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể nhằm triển khai linh hoạt, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ được đến tay người dân, thời gian thực hiện từ nay đến cuối tháng 7/2021./.

Văn Chân