Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Hội nghị sơ kết công tác Quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019 
23/07/2019 
 

Sáng 23/7, UBND Thành phố PR-TC tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy – Ban chỉ huy quân sự thành phố đã thường xuyên tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các phường, xã làm tốt công tác quân sự, quốc phòng từ thành phố đến cơ sở, duy trì tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, cháy nổ, tổ chức giao quân đúng, đủ chỉ tiêu trên giao. Công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được chú trọng. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xây dựng các đơn vị dự bị động viên, biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị, quân số đạt 99,78% so với chỉ tiêu, trong đó có 9,17% đảng viên. Xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ đúng, đủ theo biên chế, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 24,28%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập năm 2019, đảm bảo lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

            6 tháng cuối năm, thành phố tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch nhiệm vụ quân sự - quốc  phòng tại địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng an ninh nhằm nâng cao ý thức tự giác của nhân dân về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy nhân sự cho các cơ quan quân sự  xã- phường trên địa bàn thành phố. Duy trì tổ chức biên chế các đầu mối dân quân tự vệ và dự bị động viên đảm bảo cả về quân số và chất lượng chính trị, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 88,41% trở lên, đăng ký sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 100%, giữ vững tỷ lệ đảng  viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 24% trở lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm: “Vững mạnh, rộng khắp” và đi vào nề nếp./.

Thanh Tâm