Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Hội nghị sơ kết 5 năm về Phòng không nhân dân và tổng kết Đề án “Tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020” 
29/07/2020 
Hội nghị sơ kết 5 năm về Phòng không nhân dân và tổng kết Đề án “Tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020”

Sáng ngày 29/7, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân và tổng kết thực hiện Đề án “Tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020'. Đồng chí Trần Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

5 năm qua (2015-2020), Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về phòng không nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo tương xứng với tiềm lực, vị thế của thành phố. Thành phố đã chú trọng xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện và diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống của lực lượng tham gia công tác phòng không nhân dân. Tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức về phòng không nhân dân cho trên 15.000 đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ các sở ngành. Công tác đăng ký và quản lý nguồn dân quân tự vệ được quan tâm, củng cố và kiện toàn 70 đầu mối dân quân tự vệ, đạt tỉ lệ 1,44% so với dân số. Đến nay, tỷ lệ Đảng viên, đoàn viên trong dân quân tự vệ từng bước được nâng cao, Đảng viên đạt trên 25% và đoàn viên đạt gần 70%. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm được nâng cao với tỉ lệ khá-giỏi duy trì từ 75% đến 80%, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự hằng năm đạt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong năm 2020 và những năm tiếp theo Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân, hướng dẫn các địa phương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng không nhân dân theo hướng thống nhất, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục  quảng lý, nâng cao chất lượng huấn luyện hằng năm đối với dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Dịp nay, UBND thành phố đã khen thưởng cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân và 4 năm thực hiện Đề án “Tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020.

Đức Cường