Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC: Hỗ trợ khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển 
19/08/2020 
 
        Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, cụ thể là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành Thương mại-dịch vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố PRTC đã xây dựng nhiều cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
       Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, số cơ sở sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh, đã đóng góp đáng kể vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 5 năm qua đã có 565 doanh nghiệp thành lập mới và đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 2.848 tỷ đồng, nâng tổng số đến nay 989 doanh nghiệp, chiếm 41,9% toàn tỉnh. Chủ yếu tập trung đầu tư vào các hoạt động du lịch biển, nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, khu đô thị.
        Chủ trương chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác kiểu mới được thực hiện có hiệu quả, đến nay trên địa bàn thành phố có 16 Hợp tác xã, trong đó có 01 Quỹ tín dụng nhân dân và 490 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm ổn định, thu nhập cho khoảng 6.700 lao động.Các Hợp tác xã đã dần kết hợp thương mại với sản xuất nhằm quảng bá sản phẩm của mình, tạo dựng, kết nối với các kênh phân phối nhằm đưa hàng hóa, sản phẩm đến với nhà chế biến và người tiêu dùng./.                              
Thanh Tâm