Chính trị
Chính trị
Hội nghị Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố PRTC lần thứ 5 
16/12/2019 
 

Chiều ngày 16/12, tại hội trường khối Mặt trận và đoàn thể thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Bùi Văn Phú, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQVN thành phố.

Trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai thực hiện tốt, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân. Công tác chăm lo cho người nghèo được chú trọng, trong năm 2019, đã vận động “Quỹ vì người nghèo” toàn thành phố đạt 1,8 tỷ đồng, đạt 186% chỉ tiêu tỉnh giao; cũng từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 25 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 14 nhà ở cho người nghèo.

Năm 2020, Uỷ ban Mặt trận TQVN từ thành phố đến cơ sở và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các ngày lễ lớn của đất nước kỷ niệm các ngày truyền thống của các ngành, các sự kiện chính trị của địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng và sửa chữa “Nhà Đại đoàn kết” cho người nghèo.

Dịp này, UBMTTQVN thành phố khen thưởng cho 26 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019; và 6 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về vận động quỹ vì người nghèo thành phố năm 2019./.

Văn Chân