Chính trị
Chính trị
HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG ĐIỀN HÌNH TIÊN TIẾN CNVCLĐ THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ VII 
18/06/2020 
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ VII, giai đoạn 2020 – 2025

Sáng 18/6, LĐLĐ thành phố PRTC tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ VII, giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị, về phía cấp tỉnh có đồng đồng chí Nguyễn Hữu Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh. Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Quang Khanh – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Dự hội nghị còn có Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm, các cá nhân điển hình tiên tiến và đại diện lãnh đạo CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố PRTC.

5 năm qua (2015 – 2020), công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thành phố PRTC có nhiều đổi mới về nội dung và phương hướng hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn địa phương, xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Duy trì phong trào hành động cách mạng, phát hiện bồi dưỡng nhiều nhân tố mới, tạo động lực nâng cao giác ngộ, bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị, trình độ năng lực các mặt đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của thành phố được chú trọng. Hiện nay, toàn thành phố có 163 công đoàn cơ sở với 4.054 đoàn viên, tăng 04 công đoàn cơ sở so với năm 2015. Nữ CNVCLĐ thành phố đã hăng hái thi đua đẩy mạnh thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, hàng năm có từ 88 - 90% CĐCS tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký và bình xét phong trào hai giỏi, trong 5 năm qua có 540 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đã được các ngành quan tâm, từ đó năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, hiệu quả công tác ngày được nâng cao, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Từ năm 2015 đến nay, đã có 339 cá nhân được khen thưởng, trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 12 cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 48 cá nhân, Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen cho 279 cá nhân.

5 năm tới (2020 – 2025), Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn, góp phần xây dựng Nhà nước và đơn vị trong sạch vững mạnh. Động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm tới (2020 - 2025) với một số chỉ tiêu phấn đấu như: có từ 85% trở lên cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 10% đến 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp, 70% đến 80% đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; có 90% đến 100% Công nhân, viên chức, lao động nữ đăng ký và 85% đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; Phát triển từ 1.000 đến 2000 đoàn viên; Thành lập từ 25 đến 30 CĐCS và 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập CĐCS; có từ 90% đến 95% CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp và 60% đến 70% CĐCS doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt tiêu chuẩn CĐCS xuất sắc…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã khen thưởng cho 12 tập thể và 19 cá nhân đã có thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thành phố PRTC 5 năm qua./.

Thanh Tâm - Đức Cường