Chính trị
Chính trị
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ 31 
11/07/2019 
 

Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC tổ chức hội nghị lần thứ 31, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy PRTC chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy PRTC, Ban Thường vụ thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước gần 6500 tỷ đồng, tăng 9,8% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,9 triệu USD. Thu ngân sách thành phố ước trên 297 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị được quan tâm, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, việc hậu kiểm cấp phép xây dựng được quản lý chặt chẽ, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức, toàn Đảng bộ đã kết nạp 49 đảng viên mới, đạt 33,1% chỉ tiêu được giao, công nhận đảng viên chính thức cho 43 trường hợp, lập danh sách đề nghị cấp trên trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 78 đồng chí. Công tác vận động quần chúng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật trong Đảng luôn được duy trì. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng từng bước đi vào chiều sâu.

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng và các thủ tục về xây dựng, môi trường. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tăng cường và giữ vững mối quan hệ với chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

            Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên và 01 đồng chí ủy viên thường vụ Ban Chấp hành đảng bộ thành phố PRTC nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đức Cường - Thanh Tâm