Chính trị
Chính trị
HỘI LHPN THÀNH PHỐ PR-TC PHẤN ĐẤU VÌ MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ 
31/08/2021 
 

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa, khoa học-kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận, là đô thị ven biển, bờ biển dài 8km, có diện tích tự nhiên 79,38 km2, dân số toàn Thành phố khoảng 171.956 người. Hội đang quản lý 19 cơ sở Hội trực thuộc (16 Hội phụ nữ phường, xã; Hội phụ nữ Chợ Thanh Sơn, Hội phụ nữ Chợ Tháp Chàm và Hội phụ nữ Công an) có 115 chi hội, với 23.577 hội viên/30.692 phụ nữ, chiếm tỷ lệ 76,81%; trong đó hội viên chủ yếu là dân tộc Kinh (chiếm tỷ lệ 81,19%); có 360 hội viên dân tộc thiểu số (chiếm tỉ lệ 1,52%) và 4.073 hội viên tôn giáo (chiếm tỷ lệ 17,27%).

Trong 05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Hội đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động đã được các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp,  tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước của tỉnh và địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng thành phố Phan Rang- Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và Hội LHPN tỉnh, Ban Chấp hành hội LHPN thành phố PRTC đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam, cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm, nổ lực thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. Chất lượng hoạt động của hội ngày càng được nâng lên, phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của chị em phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia các phong trào của hội. Toàn thành phố hiện có 19 cơ sở hội/115 chi hội với gần 23.577/30.692 hội viên tham gia sinh hoạt, đạt tỷ lệ 76,81% so với tổng số phụ nữ trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, toàn hội đã phát triển thêm 1.771 hội viên mới.

Lĩnh vực chính trị: Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, đề xuất chính sách; tham gia giám sát và phản biện xã hội; giới thiệu nguồn cán bộ nữ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Phát huy vai trò tổ chức Hội trong thúc đẩy và bảo đảm bình đẳng giới, các cơ quan quản lý Nhà nước, có các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ và đào tạo phụ nữ trước và trong quá trình tham chính; phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị đã có bước tiến đáng kể. Đặc biệt, đã tham gia đóng góp nhiều lượt ý kiến đầy trách nhiệm vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỷ lệ phụ nữ được phát triển Đảng tăng hằng năm, cán bộ chuyên trách và hội viên phụ nữ là đảng viên 2.326/5.316 chiếm 43,75%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, UBND đều tăng cả về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ từng bước trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp. Lực lượng nữ công chức, viên chức, luôn nêu cao đạo đức, văn hóa công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, tận tụy phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Nhân dân.

 Lĩnh vực kinh tế: Các tầng lớp phụ nữ thành phố đã năng động, sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa hoạc kỹ thuật mới, chuyển đổi vật nuôi cây trồng phù hợp. Trong 05 năm qua, đã hỗ trợ không hoàn lại cho 16 hội viên/48 triệu đồng/năm; Vốn Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp-khởi sự kinh doanhcủa Hội Thành phố, cho hội viên phụ nữ vay với lãi suất thấp bằng lãi suất giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách, mỗi hội viên phụ nữ 4 triệu đồng/năm, đã giải ngân cho 30 chị vay/120 triệu đồng; Riêng các tổ chức cơ sở Hội hàng năm hỗ trợ vốn không hoàn lại giúp ít nhất 02 hội viên/năm có vốn buôn bán phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, các cấp Hội đã hỗ trợ, giúp 42/40 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh, tổng số tiền 254.100.000 đồng vượt tỷ lệ 105%; Với nhiều cách làm trên đã phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững; các hộ gia đình hội viên, phụ nữ an tâm tư tưởng, không phải vay lãi suất cao bên ngoài, lo làm ăn, kinh tế dần ổn định, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của Hội.

  Lĩnh vực Văn hóa- xã hội: Cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tích cực trong các hoạt động văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh các chị hội viên, phụ nữ tham gia tích cực, tận tụy hết mình không quản ngày đêm. Phong trào  văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp địa bàn dân cư, hình thức phong phú, đa dạng, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các phong trào, hội thi thể dục thể thao do thành phố, tỉnh tổ chức có số đông phụ nữ đạt thành tích. Qua đó chị em hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam.  

Lĩnh vực quốc phòng –an ninh: các chị lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ không cao nhưng đã đòng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên cảnh giác trước những âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân về nghĩa vụ quân sự, hậu phương quân đội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội .

Công tác hỗ trợ phụ nữ  xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc cũng đã được cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố thực hiện có hiệu quả, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ thông qua các mô hình câu lạc bộ như: CLB không sinh con thứ 3, CLB gia đình hạnh phúc, CLB 5 không – 3 sạch… Các mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tổ góp vốn xoay vòng của các cấp hội từ thành phố đến xã phường đã được các chị thực hiện có hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, giúp họ có ý chí vươn lên thoát nghèo, đã có nhiều điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội đã tranh thủ các nguồn vốn tín chấp hỗ trợ 26.232 lượt phụ nữ khó khăn vay vốn với tổng số tiền trên 37.627.400 tỷ đồng, huy động tiết kiệm trên 11.568.363 tỷ đồng, từ đó góp phần hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời xây dựng 09 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng kinh phí 658 triệu đồng. Trong gia đình, vai trò, vị trí phụ nữ tiếp tục được khẳng định. Không chỉ làm tốt vai trò vừa là người công dân, người vợ, người mẹ... mà còn tích cực lao động sản xuất tạo ra thu nhập, là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

 Có thể khẳng định, 5 năm qua dù ở lĩnh vực nào, cương vị nào, các lực lượng phụ nữ trong toàn thành đều nổ lực phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương của Hội.Thông qua phong trào thi đua yêu nước của Thành phố giai đoạn 2015-2020 đã có 03 tập thể và 07 cá nhân được khen biểu dương, khen thưởng, và qua Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước của Hội đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được trung ương Hội khen, 02 tập thể và 01 cá nhân tỉnh Hội khen và 19 chị Hội phụ nữ thành phố khen. Có 41 tập thể, 37 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh. 131 tập thể 265 cá nhân được Thành ủy, UBND thành phố và hội LHPN thành phố khen, các ngành khác khen thưởng: 19 tập thể, 24 cá  nhân.

Phong trào thi đua yêu nước của Hội đã đưa phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tê- xã hội, quốc phòng –an ninh của địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.  

Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao, các cấp Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nổ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Với phương châm hướng về cơ sở và địa bàn dân cư, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ngày càng đa dạng, nhiều mô hình mới triển khai có hiệu quả, giúp nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội luôn được củng cố và phát triển.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, nhiều cá nhân và tập thể đã được Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Tỉnh Hội, UBND Thành phố tặng Bằng khen và Giấy khen. Hội LHPN thành phố đạt đơn vị xuất sắc 05 năm liền và nhiều năm là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh.

   Bước sang nhiệm kỳ 2021 – 2026, Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Hội LHPN thành phố PRTC tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng đô thị văn minh; Phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng và tạo sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng thành phố PRTC xanh, môi trường an toàn, thân thiện”.

- Hàng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo dức, kiến thức, kỹ năng. Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ phụ nữ thoát nghèo, 02 hộ thoát cận nghèo, phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho 1-2 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc gia đình “5 có, 3 sạch”. Hàng năm có ít nhất 90% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội. Đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.  

- Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố phấn đấu tăng giữ vững 100% cơ sở có tỷ lệ phụ nữ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức Hội trên 50%. Có 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Hội LHPN Thành phố và Hội cơ sở chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền mỗi năm và  mỗi cơ sở Hội, giới thiệu ít nhất 01-02 cán bộ, hội viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.

Với phương châm đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu thành phố Phan Rang –Tháp Chàm lần thứ XII, vì một Thành phố phát triển, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ./. 

 

Ngọc Hương 
Tin đã đưa
(14/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(22/09)