Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 
01/07/2021 
 

Chủ tịch: Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy PRTC

         Phó Chủ tịch: Ông Kiều Như Nguyên  

        * Ban pháp chế:

        Trưởng ban:  Ông Trịnh Xuân Khải

        Phó ban kiêm nhiệm : Ông Lê Đình Nguyên – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

        * Ban Kinh tế xã hội

         Trưởng ban: Ông Trần Quốc Huy

          Phó ban: Ông Võ Xuân Hà – Chủ tịch LĐLĐ thành phố

      Địa chỉ: Số 6A Đường 21 tháng 8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
      Điện thoại: 0259.3823382; Fax: 0259.3820733; Email: ubndtp@ninhthuan.gov.vn