Chính trị
Chính trị
HĐND thành phố phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 
23/12/2019 
 

Sau khi được công nhận đô thị loại II vào tháng 4/2015, UBND thành phố PRTC tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, của Tỉnh để thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng và chỉnh trang đô thị, đồng thời tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án trên địa bàn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo

            Năm 2020, thành phố tiếp tục đầu tư các hạng mục công trình, nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II. Tại kỳ họp lần thứ 11 – kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019 vừa qua, HĐND thành phố PRTC đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Theo đó, năm 2020, nguồn vốn được bố trí để đầu tư phát triển là 62.610 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp là 27.995 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.415 triệu đồng, còn lại là từ nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2019 và 2020. Trong nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp sẽ được bố trí để khởi công 6 công trình mới gồm: Khu dân cư tái định cư thành phố mở rộng, khu dân cư bắc đường 16 tháng 4 phường Mỹ Bình, khu dân cư khu phố 11 phường Đông Hải, trường Mẫu giáo Phú Thọ giai đoạn 2, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Cây me Bảo An và Nhà số 30 đường Nguyễn Du, phường Bảo An – thành phố PRTC.

UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo tinh thần Nghị quyết đã thông qua, trong đó, tập trung ưu tiên vốn thanh toán các công trình dự án đã hoàn thành, phân bổ nguồn vốn đúng mục đích, mục tiêu kế hoạch đã được phê duyệt./.

Thanh Thanh