Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Dự kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (trực tuyến) 
27/08/2021