Chính trị
Chính trị
Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy PRTC về thực hiện Nghị quyết 07 -NQ/TU của Tỉnh ủy 
05/10/2021 
 

Chiều ngày 5/10, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Thành uỷ PRTC về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động số 246-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp và làm việc với Tổ khảo số 1 của Tỉnh ủy tại điểm cầu thành phố PRTC có đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Minh Thái – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn và Bí thư Đảng ủy các phường ven biển trên địa bàn thành phố PRTC.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và Chương trình hành động số 246-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các cấp uỷ Đảng, chính quyền của Thành phố luôn chú trọng việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm lồng ghép, phát triển hài hoà trên tất cả các lĩnh vực, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 16.282 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,3%/năm, trong đó, kinh tế biển đạt trên 1.073 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83,6 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực ven biển đạt 52,3 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng ven biển như: các tuyến đường, khu dân cư, khu đô thị du lịch ven biển kết cấu hạ tầng nghề cá và hệ thống nước sinh hoạt ven biển được chú trọng đầu tư, xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển trong những năm qua.  

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thành ủy PRTC xác định lại vai trò, vị trí của kinh tế biển đối với thành phố, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về kinh tế biển, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phát huy và khai thác lợi thế về du lịch biển, xây dựng đô thị thương mại - du lịch biển để tập trung các nguồn lực, phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng, của tỉnh nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Thành ủy PRTC quan tâm củng cố và xây dựng hệ thống chính trị các phường ven biển đủ mạnh để điều hành, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống người dân khu vực ven biển; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân các phường ven biển nhận diện rõ được vai trò, tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, cùng tham gia với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, giàu lên từ biển./.

Thanh Tâm 
Tin đã đưa
(01/12)
(29/10)
(29/10)
(28/10)
(14/10)
(07/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)