Đời sống
Đời sống
Độc đáo lễ hội hát mừng Ông Cầu Ngư – Lăng Hải Chữ ở Ninh Thuận 
25/06/2019 
 

Với mục đích cầu mưa thuận gió hoà, thuyền đầy tôm cá, trong 4 ngày, từ ngày 21 đến 24 tháng 6 , Tại Lăng Hải Chữ - phường Đông Hải, ngư dân nơi đây tổ chức lễ hội “Hát mừng Ông cầu ngư-Lăng Hải Chữ. Đây là một trong những nét văn hoá của cư dân vùng biển Đông Hải. Lễ hội “Hát mừng Ông cầu ngư-Lăng Hải Chữ được tổ chức định kỳ 3 năm một lần tại Lăng Hải Chữ, từ ngày 19 đến ngày 22 âm lịch.

Lăng Hải Chữ ở phường Đông Hải, Thành phố Phan-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận được sắc phong từ thời Tự Đức thứ 5, năm 1851. Đến nay, sau gần 170 được sắc phong Lăng Hải Chữ  đã được tôn vinh là di tích văn hóa cấp tỉnh từ năm 2003. Lễ hội hát mừng Ông Cầu Ngư ở Lăng Hải Chữ  năm nay được chia làm hai phần: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ các vị chức sắc cao niên tiến hành các nghi lễ  cầu quốc  thái dân an, mùa thuận gió hòa,  thu được nhiều sản phẩm trong những chuyến ra khơi  đánh bắt. Trong phần hội, ngư dân địa phương tham gia trò chơi dân gian đua thuyền thúng trên vùng biển Hải Chữ và trình diễn múa siêu nhằm tái hiện lại đời sống sinh hoạt  của bà con ngư dân, cổ súy cho tinh thần yêu chuộng lao động, cần cù nhẫn nại, vượt qua mọi cam go thử thách, bám biển quê hương của bà con ngư dân.

Lễ hội hát mừng Ông Cầu Ngư – Lăng Hải Chữ đã trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân vùng biển nơi đây, là một trong những nghi lễ truyền thống luôn được duy trì qua các thế hệ người dân địa phương, tạo nên sự động viên, tiếp thêm sức mạnh đoàn kết giúp bà con ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế địa phương và khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Đức Cường 
Tin đã đưa