Chính trị
Chính trị
Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với thành phố PRTC về công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 -2020 
17/08/2019 
 

Sáng 16-8, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 04-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố PRTC. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Châu Thị Thanh Hà, phó Bí thư thường trực Thành ủy; Đồng chí Bùi văn Phú, Phó bí thư, chủ tịch UBND thành phố; và các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Thành ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, trong  3 năm qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Trong đó, Về cải cách thể chế, thành phố đã tập trung rà soát 84 văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật ở các địa phương, cơ sở được duy trì thường xuyên. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai kịp thời, đã thực hiện niệm yết công khai 291 thủ tục hành chính trên 20 lĩnh vực thuộc thẩm quyền thành phố và 158 thủ tục hành chính trên 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền các địa phương phường xã…Việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, đến nay toàn thành phố có 10/10 cơ quan, đơn vị; 16/16 phường xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính trong nhân dân; tỉ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đạt trên 98%; trong đó, tỉ lệ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn lần lượt là 15,55% và 83,17%; Việc ứng dụng thực hiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện đồng bộ và thống suốt tại 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn...Song song đó, Thành ủy, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ để thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, phó bí thư, chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Thành ủy, UBND thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Qua đó kịp thời bàn hành những Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề trong cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đảo UBND thành phố tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực, đặc biệt là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại giúp doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố nói riêng và tỉnh nói chung.

Đức Cường