Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội
Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội
Kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 
19/08/2010 
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 là 13,7%; cơ cấu kinh tế: Thương mại-Dịch vụ chiếm 55,7%, Công nghiệp xây dựng 28,1%, Nông nghiệp - thủy sản chiếm 16,2%. Dân số toàn thành phố là 161.150 người (theo điều tra 1/4/2009), trong đó dân số đô thị chiếm 94,5%.

Kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 là 13,7%; cơ cấu kinh tế: Thương mại-Dịch vụ chiếm 55,7%, Công nghiệp xây dựng 28,1%, Nông nghiệp - thủy sản chiếm 16,2%. Dân số toàn thành phố là 161.150 người (theo điều tra 1/4/2009), trong đó dân số đô thị chiếm 94,5%. Mật độ dân số là 2.030 người/km2; thành phần dân tộc gồm có người Kinh chiếm đa số (98 %), người Chăm (1,03%), người Hoa (0,96%), còn lại dân tộc khác (0,01%).

Lực lượng lao động trong độ tuổi của Thành phố có khoảng 104.200 người chiếm gần 60% dân số của Thành phố, với đội ngũ khoảng 5.280 cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên với độ tuổi trẻ cần cù, ham học hỏi và được đào tạo khá tốt, có khả năng tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật; trong thời gian tới trên địa bàn Thành phố sẽ xây dựng một số sơ sở đào tạo chất lượng, sẽ thu hút một lực lượng lớn lao động trẻ có trình độ cao đến học tập và làm việc. Đây là một trong thế mạnh, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Giáo dục và Đào tạo: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 54 cơ sở giáo dục công lập ở các bậc học phổ thông và 68 cơ sở mầm non tư thục. Hệ thống cở sở đào tạo đóng trên địa bàn: Trung tâm ĐH2 - Đại học thủy lợi, Trường Chính trị, Trung cấp nghề, Trung tâm tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang và Phân hiệu Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (cách trung tâm thành phố 5 km) là các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có tri thức và lao động có tay nghề.

Y tế: Số cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn gồm 01 bệnh viện đa khoa 500 giường hiện đang được đầu tư xây dựng mới với trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, 04 bệnh viện chuyên khoa, 01 viện điều dưỡng, 02 phòng khám đa khoa và 16 trạm y tế, với hơn 830 giường là trung tâm khám và điều trị cho cả tỉnh. Ngành y tế có chương trình liên kết với các bệnh viện lớn cấp Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y-bác sĩ bệnh viện Tỉnh; đồng thời Tỉnh đã ban hành một số chính sách ưu đãi để thu hút lực lượng bác sĩ về phục vụ khám chữa bệnh tại địa phương.

Đặc điểm văn hóa:

Hàng năm trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như : lễ hội Katê, tết Ramưwan, lễ hội dân gian cúng tế tại các đình làng,...Một số công trình kiến trúc văn hóa cổ được nhà nước công nhận di tích văn hóa như: Tháp Poklong Garai, đình làng Văn Sơn, đình làng Tấn Lộc, di tích Miếu Xóm Bánh,...là những nơi tham quan, giải trí cho du khách đến với thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.