Chính trị
Chính trị
Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 8- HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 
18/12/2018 
Ông Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 8- HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu về tham dự kỳ họp

- Thưa cử tri và nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm !

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, dân chủ, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, kết quả thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu khách mời tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thảo luận, giải trình, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân đã nghe nhiều ý kiến phát biểu tại Tổ và tại Hội trường, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất nhận định:

Năm 2018 kinh tế thành phố duy trì phát triển ổn định, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; huy động và sử dụng nguồn lực xã hội có hiệu quả. Công tác lập lại trật tự đô thị - xây dựng và vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng cường chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được nâng lên, chất lượng giáo dục và quy mô trường lớp được duy trì; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh được kiểm soát; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; công tác thông tin - tuyên truyền có nhiều đổi mới, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm các ngày Lễ của dân tộc bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính được nâng lên. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời; phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chuẩn bị tốt. Nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương được bảo đảm; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các cấp được gắn kết tương đối đồng bộ.

Hội đồng nhân dân cũng tán thành với nhận định của các đại biểu về những tồn tại, hạn chế: kinh tế tiếp tục phát triển nhưng ngành công nghiệp - xây dựng chưa đạt kế hoạch. Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị chưa rõ nét. Một số công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tiến độ triển khai chưa đạt kế hoạch. Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa thật sự nghiêm túc. Tình hình mua bán, sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng, trộm cắp, cướp giật, bài bạc và tín dụng đen có lúc diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng chưa bền vững. Phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa thật sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền ở một số địa phương, đơn vị, cơ sở có lúc chưa được phát huy, nhất là công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị.

Thưa các vị đại biểu !

Thưa cử tri và nhân dân thành phố,

Năm 2019, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế trong nước đang dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, các cân đối vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát. Đối với tỉnh và thành phố, có nhiều dự án, công trình trọng điểm của Trung ương, địa phương đã, đang và sẽ được đầu tư xây dựng, góp phần phát triển mạnh mẽ hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, thị trường bất động sản, tạo sự chuyển biến mới và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế…từng bước phát huy kết quả gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ là động lực để xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn vẫn còn nhiều vướng mắc; tình hình thiên tai diễn biến bất thường; tình hình an ninh trật tự, hoạt động chống phá các thế lực thù địch luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Mặt khác, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của các phòng, ban, đơn vị của thành phố và cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đã ảnh hưởng nhất định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những nhận định trên, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy sát với thực tiễn, để các chủ trương, chính sách của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh và thành phố nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, thực hiện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phát triển các khu đô thị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục kiến nghị tỉnh phân cấp ủy quyền trên một số lĩnh vực cho thành phố để chủ động trong thu hút đầu tư và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan, Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân gắn với công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu giao. Đẩy mạnh công tác quản lý đối với các cơ sở hành nghề y, dược, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm giảm nghèo bền vững; không để hộ gia đình người có công tái nghèo. Chú trọng việc giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp nhằm duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho công tác giao quân năm 2019 đạt chất lượng và chỉ tiêu. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các phường còn lại.

4. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; chú trọng công tác tham mưu và việc phối hợp giữa các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại và những vụ việc phát sinh từ cơ sở.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu !

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của các ban, ngành thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 07 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đó là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu – chi và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thảo luận, và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu; Kỳ họp đã bố trí thời gian hợp lý để các đại biểu thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn, một số vấn đề đang được cử tri quan tâm trên lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.  Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thủ trưởng các ban, ngành đã trả lời nghiêm túc, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, đã nêu ra được những nguyên nhân và có các giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân đánh giá cao tinh thần cầu thị, tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân, các ban, ngành thành phố đã làm rõ nhiều vấn đề, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên để các Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó, có vai trò quan trọng của cơ quan chấp hành và sự giám sát của cơ quan dân cử.

Thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, tôi đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các phòng, ban, ngành, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND thành phố làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp, nhất là nội dung các Nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua để cử tri và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; Hai Ban Hội đồng nhân dân, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác hoạt động giám sát để góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đề nghị UBND thành phố sớm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết. Với những nhiệm vụ trên, đòi hỏi tất cả chúng ta phải có quyết tâm, nỗ lực lớn, chủ động và có phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát dân và trên tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu đã đề tại kỳ họp này.

Thưa các vị đại biểu!

Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; sự chuẩn bị chu đáo của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban thành phố; tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, cùng sự đóng góp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong phản biện xã hội và sự đóng góp của cơ quan thông tin, báo chí đã đưa tin kịp thời kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi toàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nhân đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thi đua lao động, sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI đã thành công tốt đẹp, thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố tôi xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố; cảm ơn các cơ quan báo chí đã tập trung đưa tin, tuyên truyền góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp lần thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúc các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc năm 2019 dành được nhiều thắng lợi.  Xin trân trọng cảm ơn !