Thành phố PRTC triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực ở phụ nữ và trẻ em gái...

Sáng 9/6, thành phố PRTC tổ chức lễ ký kết triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực ở phụ nữ và trẻ em gái trên cơ sở bình đẳng giới. Đồng chí Bùi Văn Phú - Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 Media Player


30 day Evaluation period has expired!
Evaluation Version (© 2013 AMREIN ENGINEERING AG)