Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Liên kết website

     Sáng ngày 07/4/2014, Ban vận động Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức phát động xây dựng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.
    

     Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và Luật Hòa giải ở Cơ sở và Nghị định hướng dẫn thi hành

    

     Chiều ngày 26/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ Quý I đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng Quý I và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2014. Đồng chí Trần Minh Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Đến tham dự hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Thành ủy, TT. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các Hội Đoàn thể cấp thành phố và UBND các phường, xã.

    

 Nhằm động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2013; đồng thời triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và phát động phong trào thi đua năm 2014. Sáng ngày 27/12/2013, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 và triển khai các nhiệm vụ năm 2014.

    
     Sáng ngày 07/4/2014, Ban vận động Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức phát động xây dựng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.

     Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và Luật Hòa giải ở Cơ sở và Nghị định hướng dẫn thi hành

     Chiều ngày 26/3/2014, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ Quý I đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng Quý I và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2014. Đồng chí Trần Minh Nam - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Đến tham dự hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Thành ủy, TT. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các Hội Đoàn thể cấp thành phố và UBND các phường, xã.

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (thường được gọi tắt là Phan Rang) là tỉnh lỵ của Ninh Thuận.
Phan Rang cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km, cách Đà Lạt 110 km, cách Nha Trang 105 km và cách Hà Nội 1388 km.