Xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn thành...

         Thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán nhãn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn;...

 Media Player


30 day Evaluation period has expired!
Evaluation Version (© 2013 AMREIN ENGINEERING AG)