Tuyên truyền
Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nha6hn dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019) 
11/01/2019