Tuyên truyền
Tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) 
05/12/2019