Đời sống
Đời sống
Đẩy mạnh giải quyết việc làm và hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững 
20/05/2019 
 

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, những năm qua, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Qua giữa kỳ thực hiện «Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020» và phong trào «Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau», các địa phương trên địa bàn thành phố PRTC đã giới thiệu việc làm mới cho gần 14.000 lao động, trong đó có 54 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phần lớn là tại Nhật Bản và Hàn Quốc do thu nhập tương đối cao, không đòi hỏi khắt khe về trình độ học vấn cũng như tay nghề, nhất là thông qua kênh tuyển dụng của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Với mức thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng/tháng, người lao động từng làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã sớm hoàn trả chi phí vay ban đầu và tích lũy vốn để tự làm kinh tế khi trở về địa phương. 

Còn với lực lượng lao động nông thôn, những năm qua, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố và các phường xã trên địa bàn phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các dự án, chương trình khuyến nông, khuyến ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề như: dạy nghề cho lao động nông thôn, cho người khuyết tật. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt cuối năm 2018 vừa qua, phòng LĐ – TBXH thành phố đã tranh thủ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh hỗ trợ 15 con bò giống trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Thành Hải nhằm tiếp sức, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo sinh kế để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Thanh Tâm 
Tin đã đưa