Quy hoạch
Quy hoạch
Đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
26/09/2016