Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Danh mục sử dụng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Theo Quyết định số 01/2017/QĐ - UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố PRTC) 
17/05/2017 
 

1. Đường Cao Bá Quát – Phường Thanh Sơn: Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Ngô Gia Tự. Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 2,5m. Cấm hoạt động buôn bán, cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m. Cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường.

2. Đường Nguyễn Gia Thiều thuộc địa bàn Phường Tấn Tài. Từ đường Ngô Gia Tự đến đường  Nguyễn Thị Định. Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 2,5m. Cấm hoạt động buôn bán, cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m. Cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường .

3. Đường Lương Ngọc Quyến thuộc địa bàn Phường Phủ Hà. Từ đường Trần Phú đến đường Hoàng Hoa Thám. Bề rộng lòng đường 7m. Bề Rộng Vỉa hè 2,5m. Cấm hoạt động buôn bán, chỉ cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m. Cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường .

4. Đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường Thanh Sơn, Đài Sơn, Văn Hải, Mỹ Bình. Từ Ngã 5 Ngô Gia Tự đến ngã 3 Văn Sơn. Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè 6m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh, hoạt động buôn bán lưu động. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m .

5. Đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn phường Mỹ Bình, Văn Hải. Từ Ngã 3 Văn Sơn đến Ngã 3 Yên Ninh. Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè 6m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh, hoạt động buôn bán lưu động. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m .

6. Đường Yên Ninh thuộc địa bàn phường Đông Hải, Mỹ Đông. Từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Võ Nguyên Giáp. Bề rộng lòng đường 18m. Bề rộng vỉa hè 6,5m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè. Cho phép hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè buổi sáng từ 5h30 đến 12h. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m .

7.  Đường Yên Ninh thuộc địa bàn phường Mỹ Hải,Mỹ Bình,Văn Hải. Từ đường Hà Quý Cáp đến vòng xoay Yên Ninh, từ Vòng xoay Yên Ninh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Ranh giới thành phố. Bề rộng lòng đường 18m. Bề Rộng Vỉa hè 6,5m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m. Cấm hoạt động buôn bán trên vỉa hè .

8. Đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa bàn phường Tấn Tài, Mỹ Đông, Mỹ Hải. Từ Vòng xoay Tấn Tài đến Cầu Đông Ba, từ Cầu Đông Ba đến đường Trần Đại Nghĩa, từ  đường Trần Đại Nghĩa đến Cầu Đá Bạc.  Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè 4,5m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m

9. Đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa bàn phường Đông Hải. Từ Cầu Đá Bạc đến Chợ Chiều. Bề rộng lòng đường 6m. Bề rộng vỉa hè 2,5m. Cấm hoạt động buôn bán, chỉ cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m. Cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường

          10 . Đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Mỹ Hương. Từ đường Yersin đến đường Trần Hưng Đạo.  Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 4m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh, hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

11. Đường Tô Hiệu thuộc địa bàn phường Kinh Dinh, Tấn Tài. Từ đường Lê Lợi đến đường Hồ Xuân Hương. Bề rộng lòng đường 7m. Bề Rộng Vỉa hè 2 -3m. Từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Ngô Gia Tự. Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 1,5 – 2,5m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán cố định, lưu động. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 0,75m .

12. Đường Nguyễn Thị Định thuộc địa bàn phường Tấn Tài. Từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Trãi.  Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 2,5m. Cấm hoạt động buôn bán, chỉ cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m. Cấm dừng, đỗ xe dưới lòng đường .

13. Đường Đoàn Thị Điểm thuộc địa bàn phường Thanh Sơn, Kinh Dinh.  Từ đường 16 tháng 4 đến đường Quang Trung, từ đường Quang Trung đến đường Trần Nhân Tông. Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 3 -6m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè. Cho phép hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

          13. Đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Thanh Sơn. Từ số nhà 04  đến số nhà 06, Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 2 -4m. Từ Trường Ischool đến Vòng xoay Nguyễn Văn Cừ.  Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè 4m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè. Cho phép hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

          14. Đường 16 tháng 4 thuộc địa bàn phường Thanh Sơn, Kinh Dinh, Tấn Tài, Mỹ Hải, Mỹ Bình, Mỹ Hải. Từ Vòng xoay Thống Nhất đến Quảng trường, Khu vực trường Trần Hưng Đạo, Khu vực nhà may Tiến Thuận, từ Vòng xoay Yên Ninh - Biển Bình Sơn. Bề rộng lòng đường 21m. Bề rộng vỉa hè 6,5m.  Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè. Cấm hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m (riêng khu vực xung quanh công viên 16-4 nghiêm cấm việc đỗ xe, buôn bán trên vỉa hè) .

          15. Đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Đài Sơn, xã Thành Hải. Từ Khu vực Quán Cầu Nghiêng, Khu vực TT Y tế xã Thành Hải đến Trường THCS Thành Hải I, Công ty Tân Thịnh (số nhà 10), từ đường Ngô Gia Tự đến đường Trần Phú. Bề rộng lòng đường 24m. Bề rộng vỉa hè 6m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 3m .

          16. Đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Phủ Hà,Thanh Sơn. Từ Tòa án tỉnh đến Liên đoàn lao động tỉnh. Bề rộng lòng đường 10m. Bề Rộng Vỉa hè 6m. Từ đường Cao Bá Quát đến đường Trần Nhân Tông. Bề rộng lòng đường 8 -9m. Bề Rộng Vỉa hè 4 - 6m. Từ Khu vực  cầu Ông Cọp đến đường Quang Trung,  Bề rộng lòng đường 9m. Bề rộng vỉa hè 4,5m. Từ đường Quang Trung đến Khu vực quán hoa Cỏ May. Bề rộng lòng đường 9m. Bề rộng vỉa hè 4 - 5m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m

          17. Đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Mỹ Hương, Kinh Dinh. Từ Khu vực quán
hoa Cỏ May đến đường 16 tháng 4. Bề rộng lòng đường 7,6 - 8m. Bề rộng vỉa hè 1,5 -2m.  Từ đường Quang Trung đến đường 16 tháng 4. Bề rộng lòng đường 7,6 đến 9m. Bề rộng vỉa hè 2,5 -3m. Từ đường 16 tháng 4 đến nhà thờ Phan Rang. Bề rộng lòng đường 9,8m. Bề rộng vỉa hè 1,2 -2m.  Từ đường Nguyễn Trãi đến Khu vực chùa Ông.  Bề rộng lòng đường 9m. Bề rộng vỉa hè 1,5 -1,7m.  Từ Chợ Phan Rang đến đường Võ Thị Sáu. Bề rộng lòng đường 9m. Bề Rộng Vỉa hè 2,5 -3m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cấm hoạt động buôn bán, chỉ cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho một làn đi bộ tối thiểu một chiều là 0,75 m.

          18. Đường Thống Nhất thuộc địa bàn phường Kinh Dinh, Đạo Long. Từ  đường Võ Thị Sáu đến đường Ngô Gia Tự. Bề rộng lòng đường 9m. Bề Rộng Vỉa hè 4m. Từ đường Ngô Quyền đến đường Yết Kiêu. Bề rộng lòng đường 9m. Bề rộng vỉa hè 2,7 - 6m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

          19. Đường 21 tháng 8 thuộc địa bàn phường Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước Mỹ, Bảo An, Đô Vinh. Từ đường Lê Hồng Phong đến Ngã 4 Quang Trung. Bề rộng lòng đường 11,17m. Bề rộng vỉa hè 3m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, cấm hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m. Từ Ngã 4 Quang Trung đến đường Lê Duẫn. Bề rộng lòng đường 11,17m. Bề rộng vỉa hè 2- 3m. Từ Ngã 5 Phủ Hà đến Ranh giới thành phố. Bề rộng lòng đường 10,5m. Bề rộng vỉa hè < 3m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 0,75m .

          20. Đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Thanh Sơn, Đài Sơn, Phủ Hà. Từ đường Ngô Gia Tự đến đường Thống Nhất. Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè  3m. Từ đường Thống Nhất đến đường Lê Duẩn. Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè 2 - 3m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

          21.  Đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Thanh Sơn. Từ đường Thống Nhất đến Vòng xoay Tấn Tài, từ  Vòng xoay Tấn Tài đến đường 16 tháng 4, từ đường 16 tháng 4 đến Vòng xoay  Nguyễn Văn Cừ, từ Vòng xoay Nguyễn Văn Cừ  đến đường Thống Nhất. Bề rộng lòng đường 15m. Bề rộng vỉa hè 4m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 2 bên lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,8m (riêng khu vực xung quanh công viên 16-4, công viên bến xe Nam nghiêm cấm việc đỗ xe, buôn bán trên vỉa hè) 

          22. Đường Hồ Xuân Hương thuộc đại bàn phường Kinh Dinh, Tấn Tài, Thanh Sơn. Từ đường Tô Hiệu đến đường 16 tháng 4, từ đường 16 tháng 4 đến đường  Trần Quang Diệu, từ đường Trần Quang Diệu đến đường Quang Trung. Bề rộng lòng đường 7m. Bề rộng vỉa hè  3,5m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động, cố định trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho ngườiđi bộ là 1,5m .

          23. Đường Quang Trung thuộc địa bàn phường Mỹ Hương, Phủ Hà. Từ đường 21 tháng 8 đến đường Thống Nhất. Bề rộng lòng đường 7,5m. Bề rộng vỉa hè 2 - 3m. Cấm dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường. Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 0,75m .

24. Đường Quang Trung thuộc địa bàn phường Kinh Dinh, Thanh Sơn. Từ đường Thống Nhất đến đường Đoàn Thị Điểm, từ đường Thống Nhất đến đường Ngô Gia Tự. Bề rộng lòng đường 10,5m. Bề rộng vỉa hè 4,5m.  Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 1 bên lòng đường (hướng Nam). Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m .

25. Đường Trần Quang Diệu thuộc địa bàn phường Thanh Sơn. Từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Hoàng Diệu. Bề rộng lòng đường 10,5m. Bề rộng vỉa hè 3m. Cho phép dừng, đỗ xe ô tô 1 bên lòng đường (hướng Nam). Cho phép đỗ xe 02 bánh trên vỉa hè, hoạt động buôn bán cố định, lưu động trên vỉa hè. Dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m (riêng khu vực xung quanh công viên 16-4 nghiêm cấm việc đậu xe, buôn bán trên vỉa hè)

26. Riêng khu vực đặc thù Xóm xe bò thuộc địa bàn phường Kinh Dinh, tên đường Lý Thường Kiệt, kéo dài từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Trãi. Bề rộng vỉa hè 2,8 đến 3,5m. Cho phép hoạt động kinh doanh buôn bán, đỗ xe 02 bánh trên hết chiều rộng vỉa hè từ 5h00 đến 11h30 sáng. Thời gian còn lại phải dành chiều rộng tối thiểu mỗi bên vỉa hè cho người đi bộ là 1,5m. Lưu ý: cho phép các loại xe lưu thông với với vận tốc 5km/h, nghiêm cấm các loại xe có trọng tải lớn lưu thông tại khu vực này từ 5h00 đến 11h30 sáng .

 

 

 

Ngọc Hương